Saya mengkodekan program ini di Jawa di mana ketika pengguna memasukkan teks dalam format huruf itu menerjemahkannya ke format angka tetapi bagaimana cara menulis program dengan cara yang ketika pengguna memasukkan sesuatu selain alfabet yang tersisa. Misalnya, jika pengguna memasuki "get.food" outp....
27 Mei 2021, 13:48